artykuł nr 31

Uchwała Nr XXXV/300/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXXIV/299/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXXIV/298/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXXIV/297/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXXIII/296/2017

w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74 wraz z obwodnicą miasta Opatowia