artykuł nr 6

Korekty sprawozdań budżetowych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Załączniki:
Rb-NDS946 KB
Rb-27SMB
Rb-28SMB
artykuł nr 7

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Załączniki:
Rb-UZMB
Rb-ZMB
Rb-NDSMB
Rb-NMB
Rb-28SMB
Rb-27SMB
artykuł nr 8

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

artykuł nr 9

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2018 - 30.09.2018

Załączniki:
Rb-Z677 KB
Rb-NDS902 KB
Rb-NMB
Rb-28SMB
Rb-27SMB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 117/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2018 roku