artykuł nr 16

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

Załączniki:
Rb-Z690 KB
Rb-NMB
Rb-NDS934 KB
Rb-28SMB
Rb-27SMB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 143/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2017 roku

artykuł nr 18

Uchwała Nr 142/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2017 roku

artykuł nr 19

Uchwała Nr 141/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2017 roku

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 136/2017

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2018 rok