artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 21/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji stanów prawnych dróg w Gminie Opatów
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 20/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 18/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 19/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie