artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.27a.2018

zmianiające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.29.2018

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.30.2018

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.28.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.27.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2018