artykuł nr 1

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Oficjałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/10 o powierzchni 2806m2
artykuł nr 2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Kobylanach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 232 o powierzchni 400m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00025589/
artykuł nr 3

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Oficjałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/10 o powierzchni 2806m2