artykuł nr 1

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

artykuł nr 2

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU

Załączniki:
INFORMACJA637 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 60/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 60/2020583 KB
artykuł nr 4

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2019

Załączniki:
Rzeczowe aktywa trwałeMB
artykuł nr 5

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Załączniki:
informacja28 MB