artykuł nr 56

Uchwała Nr XI/101/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie
artykuł nr 57

Uchwała Nr XI/100/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 58

Uchwała Nr XI/99/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
artykuł nr 59

Uchwała Nr XI/98/2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
artykuł nr 60

Uchwała Nr XI/97/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w podziale funduszy w Opatowskim Budżecie Obywatelskim na 2020 r.