artykuł nr 61

Uchwała Nr XI/96/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 62

Uchwała Nr XI/95/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 63

Uchwała Nr X/94/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 64

Uchwała Nr X/93/2019

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Opatów
artykuł nr 65

Uchwała Nr X/92/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035