artykuł nr 66

Uchwała Nr X/91/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 67

Uchwała Nr X/90/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 68

Uchwała Nr X/89/2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
artykuł nr 69

Uchwała Nr X/88/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2018 rok
artykuł nr 70

Uchwała Nr X/87/2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania