artykuł nr 76

Uchwała Nr IX/81/2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
artykuł nr 77

Uchwała Nr IX/80/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 78

Uchwała Nr IX/79/2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 79

Uchwała Nr IX/78/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 80

Uchwała Nr IX/77/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok