artykuł nr 11

Uchwała Nr XVIII/143/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 12

Uchwała Nr XVII/142/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa
artykuł nr 13

Uchwała Nr XVII/141/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.
artykuł nr 14

Uchwała Nr XVII/140/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
artykuł nr 15

Uchwała Nr XVII/139/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości