artykuł nr 116

Uchwała Nr VI/41/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 117

Uchwała Nr VI/40/2019

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 118

Uchwała Nr VI/39/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 119

Uchwała Nr VI/38/2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 120

Uchwała Nr V/37/2019

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów