artykuł nr 126

Uchwała Nr V/31/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
artykuł nr 127

Uchwała Nr V/30/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 128

Uchwała Nr V/29/2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie