artykuł nr 16

Uchwała Nr XVII/138/2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 17

Uchwała Nr XVII/137/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 18

Uchwała Nr XVII/136/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 19

Uchwała Nr XVI/135/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 20

Uchwała Nr XVI/134/2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/3, położonej w Opatowie