artykuł nr 21

Uchwała Nr XVI/133/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 22

Uchwała Nr XVI/132/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 23

Uchwała Nr XVI/131/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 - 2023 roku.
artykuł nr 24

Uchwała Nr XVI/130/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2020 - 2023 roku.
artykuł nr 25

Uchwała Nr XV/129/2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1391, położonej w Opatowie