artykuł nr 26

Uchwała Nr XV/128/2019

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
artykuł nr 27

Uchwała Nr XV/127/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 28

Uchwała Nr XV/126/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr XIV/125/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 30

Uchwała Nr XIV/124/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok