artykuł nr 31

Uchwała Nr XIV/123/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 32

Wynik głosowania

Uchwała "zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie kontroli kompleksowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z o.o. w Opatowie,”
artykuł nr 33

Wynik głosowania

Uchwała "zmiany uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,”
artykuł nr 34

Wynik głosowania

Uchwała "zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Opatowie,"
artykuł nr 35

Uchwała Nr XIV/122/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego