artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania RŚP-II.6220.15.2019

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania RŚP-II.6220.14.2019

artykuł nr 8

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.421.273.2019.AK/8003

artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 10

INFORMACJA

obrazek