artykuł nr 51

Informacja

obrazek
artykuł nr 52

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 53

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 54

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 kwietnia 2019 roku ( tj. czwartek ) o godz. 12.30 w sali kon...
artykuł nr 55

Obwieszczenie

obrazek