artykuł nr 61

NFORMACJA

obrazek
artykuł nr 62

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 23...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 lutego 2019 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.30 w s...
artykuł nr 63

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.421.307.2018.AK/988

artykuł nr 64

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.421.306.2018.AK/986

artykuł nr 65

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.421.19.2019.AK