artykuł nr 66

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.421.19.2019/AK873

artykuł nr 67

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.421.19.2019.AK/783

artykuł nr 68

Ogłoszenie OWŚ-V7422.27.2018

Załączniki:
Ogłoszenie OWŚ-V7422.27.2018361 KB
artykuł nr 69

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2019

artykuł nr 70

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 23...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 23 stycznia 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w s...