artykuł nr 71

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Załączniki:
Obwieszczenie578 KB
artykuł nr 72

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2019

artykuł nr 73

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 74

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

Załączniki:
Obwieszczenie574 KB
artykuł nr 75

INFORMACJA

INFORMACJA

dla mieszkańców Miasta i Gminy OpatówW związku z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2019 roku  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że  do 28 lutego 2019 r.  można składać wnioski o zakwalifikowanie  do udziału  w tym programie w 2019 r.
Druki wniosków  można pobrać ze strony Urzędu – www.umopatow.pl  lub w Referacie Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Opatów pok. Nr 9, w godzinach  pracy urzędu.