artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 8 listopada 2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów wraz z uzasadnieniem
artykuł nr 17

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 października 2019 roku ( tj. poniedziałek ) ...
artykuł nr 18

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 19

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 20

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach