artykuł nr 26

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 27

Protokół z dnia 28 sierpnia 2019r. z...

Protokół z dnia 28 sierpnia 2019r. z przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020"
artykuł nr 28

Decyzja Starosty Opatowskiego

artykuł nr 29

Informacja

obrazek
artykuł nr 30

Informacja

obrazek