artykuł nr 36

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23 ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
artykuł nr 37

OBWIESZCZENIE

Załączniki:
OBWIESZCZENIE283 KB
artykuł nr 38

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 lipca...

Zaproszenie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 11.30 w
artykuł nr 39

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 40

Informacja

obrazek