artykuł nr 46

Informacja

obrazek
artykuł nr 47

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OPATÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU”.
artykuł nr 48

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 maja 2019 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.30 w sali konferency...
artykuł nr 49

Informacja

obrazek
artykuł nr 50

Informacja

obrazek