artykuł nr 1

Informacje z mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2020

artykuł nr 2

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.

artykuł nr 3

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

artykuł nr 4

Uchwała Nr 59/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2020 roku

artykuł nr 5

Informacja - o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Załączniki:
Informacja26 MB