artykuł nr 11

Uchwała Nr 30/2020 VI Składu Orzekającego...

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opatów
artykuł nr 12

Uchwała Nr 29/2020 VI Składu Orzekającego...

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 13

artykuł nr 14

Uchwała Nr 181/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2020-2035

artykuł nr 15

Uchwała Nr 180/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok