artykuł nr 16

Uchwała Nr 29/2020 VI Składu Orzekającego...

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 17

artykuł nr 18

Uchwała Nr 181/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2020-2035

artykuł nr 19

Uchwała Nr 180/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 20

Uchwała Nr 179/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok