artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/139/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/138/2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Opatów