artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 159/2020

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 121a/2020

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 152/2020

w sprawie odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie"
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 160/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 156/2020

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu