artykuł nr 31

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opatów
artykuł nr 32

Obwieszczenie

o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacice o łącznej długości około 5687,4 m oraz 3 przepompowni
artykuł nr 33

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie456 KB
artykuł nr 34

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 30 czerwca 2020 roku ( tj. wtorek ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 35

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ PROGRAMU...

„Program współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku” przyjęty został Uchwałą Nr XLIX/420/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia15 października 2018 r. określił on zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem programu, było wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszk...