artykuł nr 1

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 30.12.2020r.
artykuł nr 2

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 30.11.2020r.
artykuł nr 3

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 29-10-2020r.
artykuł nr 4

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 25-09-2020r.
artykuł nr 5

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 24-07-2020r.