artykuł nr 1

Apel Rady Miejskiej w Opatowie

w wstrzymanie prac legislacyjnych oraz wycofanie przez wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw odnoszących się do przedmiotowego Apelu
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII/252/2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII/251/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVIII/250/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVIII/249/2020

sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok