artykuł nr 61

Uchwała Nr XXIII/195/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 62

Uchwała Nr XXIII/194/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 63

Uchwała Nr XXII/193/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXII/192/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXII/191/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok