artykuł nr 66

Uchwała Nr XXII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 67

Uchwała Nr XXII/189/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 68

Uchwała Nr XXII/188/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 69

Uchwała Nr XXII/187/2020

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie, w trybie bezprzetargowym
artykuł nr 70

Uchwała Nr XXII/186/2020

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/4 położonej w Opatowie