artykuł nr 16

Uchwała Nr XXVII/238/2020

w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXVII/237/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXVII/236/2020

w sprawie zmiany w Statucie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXVII/235/2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXVII/234/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok