artykuł nr 26

Uchwała Nr XXVI/228/2020

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXVI/227/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXVI/226/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXV/225/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXV/224/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego