artykuł nr 31

Uchwała Nr XXV/223/2020

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 497, położonej w Kobylanach
artykuł nr 32

Wyniki głosowania nad projektem uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/1, położonej w Tudorowie
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXV/222/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXV/221/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXV/220/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok