artykuł nr 1

W dniu 28 grudnia 2021 roku

W dniu 28 grudnia 2021 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Opracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Opatów na 2022 rok na podstawie sporządzonych opinii przez Komisje stałe Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 21 grudnia 2021 roku

W dniu 21 grudnia 2021 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Opatów na 2022 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 21 grudnia 2021 roku

W dniu 21 grudnia 2021 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Opatów na 2022 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 16 grudnia 2021 roku

 

W dniu 16 grudnia 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Kontrola kosztów obsługi parkomatów i uzyskanych przychodów pochodzących z opłat parkingowych na terenie Opatowa w roku 2020. 

2. Kontrola dotycząca działalności Straży Miejskiej w Opatowie i poniesionych kosztów przez Gminę na jej utrzymanie w 2020 roku.  

3. Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 13 grudnia 2021 roku

W dniu 13 grudnia 2021 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
  w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok.  

2. Sprawy różne.