artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/235/2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/139/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości