artykuł nr 11

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 26 listopada 2021 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 12

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 29 października 2021 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
artykuł nr 14

I N F O R M A C J A

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE KR.ZUZ.4.4210.23.2021.ES.1