artykuł nr 1

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 935/19 o powierzchni 530m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzi Księgę Wieczystą Nr KI1T/00024254/3
artykuł nr 2

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 935/18 o powierzchni 222m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzi Księgę Wieczystą Nr KI1T/00024254/3
artykuł nr 3

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 895/3 i 896/4 o łącznej powierzchni 206m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzi Księgę Wieczystą Nr KI1T/32263/8
artykuł nr 4

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej