artykuł nr 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA IV KWARTAŁ 2022 ROKU

artykuł nr 2

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.
artykuł nr 3

Uchwała Nr 56/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2022 roku

artykuł nr 4

Informacja - o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Załączniki:
Rb-27S846 KB
Rb-28SMB
Rb-Z103 KB
Rb_NDS161 KB
Rb-N257 KB