artykuł nr 6

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2022 roku

artykuł nr 7

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2022 - 30.09.2022

Załączniki:
Rb-28SMB
Rb-28S15 MB
Rb-27S819 KB
Rb-27SMB
Rb-Z102 KB
Rb-ZMB
Rb-NDS165 KB
Rb-NDSMB
Rb-N256 KB
Rb-NMB
artykuł nr 8

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2022 roku

artykuł nr 9

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

Załączniki:
RBZ821 KB
RBN610 KB
RBNDS705 KB
RB28SMB
RB27SMB
RB 27S783 KB
RB Z101 KB
RB NDS161 KB
RBN257 KB
RB28SMB
artykuł nr 10

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2022 roku

Załączniki:
Informacja225 KB