artykuł nr 11

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2022 - 31.03.2021

Załączniki:
Rb-N256 KB
Rb-NMB
Rb-Z102 KB
Rb-ZMB
Rb-NDS160 KB
Rb-NDS700 KB
Rb-28SMB
Rb-28SMB
Rb-27S689 KB
Rb-27SMB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 170/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku

artykuł nr 13

Uchwała Nr 169/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku

artykuł nr 14

Uchwała Nr 168/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku

artykuł nr 15

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy...

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminu Opatów na lata 2022 - 2035