artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 136/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 135/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 132/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 130/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 129/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok