artykuł nr 21

W dniu 10 maja 2022 roku

W dniu 10 maja 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 r. i w Wieloletniej  

Prognozie  Finansowej  Gminy  Opatów  na  lata  2022 – 2035.

2. Sprawy różne

artykuł nr 22

W dniu 09 maja 2022 roku

W dniu 09 maja 2022 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej   Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Opatowie,

b) nadania nazwy skwerowi w Opatowie.

2. Sprawy różne

artykuł nr 23

W dniu 07 kwietnia 2022 roku

W dniu 07 kwietnia 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wydatkowania środków publicznych.

  2. Sprawy różne.

artykuł nr 24

W dniu 07 kwietnia 2022 roku

W dniu 07 kwietnia 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 r. i w Wieloletniej  

Prognozie  Finansowej  Gminy  Opatów  na  lata  2022 - 2035; zawarcia kolejnych  umów  dzierżaw

nieruchomości; współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu  

energii elektrycznej.

2. Sprawy różne

artykuł nr 25

W dniu 31 marca 2022 roku

W dniu 31 marca 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

  2. Sprawy różne.