artykuł nr 31

W dniu 20 stycznia 2022 roku

W dniu 20 stycznia 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok oraz

  gospodarki nieruchomościami.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 32

W dniu 19 stycznia 2022 roku

W dniu 19 stycznia 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji

  administracyjnych.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 33

W dniu 18 stycznia 2022 roku

W dniu 18 stycznia 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątek i w sobotę przez rolników i ich domowników,

 b) ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Opatowie,

4. Sprawy różne.

artykuł nr 34

W dniu 17 stycznia 2022 roku

W dniu 17 stycznia 2022 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany nazwy Placu Obrońców Pokoju w Opatowie.

4. Sprawy różne